Klippfisk

På Polarmat er produksjon av klippfisk håndarbeid. Vi sorterer kun den beste Skreien til produksjon av klippfisk. Her tas ingen snarveier, og produksjonen innebærer en lang prosess før en ferdig modnet klippfisk er klar for salg.

Vi leverer klippfisk ryggfilet og klippfisk biter. Begge variantene er uten skinn og bein.